С "умна ръкавица" българи спечелиха конкурс на НАСА

Студенти от Техническия университет (ТУ) спечелиха първо място в Space Challenge - предизвикателството на НАСА за 2015 г. 8 от тях са възпитаници на факултета по Компютърни системи и управление в Техническия университет София.

Сред останалите членове на екипа са студентка по индустриален дизайн на ТУ-София, магистър от University of Sheffield и възпитаник на природоматематическата гимназия в Бургас.

Проектът носи името "Валкирия", финансиран е от ТУ-София и представлява "умна ръкавица" с многобройни приложения.
репортаж на TV7, 25.05.2015 | 09:19

Целия репортаж виж на адрес: 
http://tv7.bg/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE-%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%90_l.102_i.10191900.html#.VWMUUNKqpHx

2018-07-03