Техническият университет - София успешно проведе трети отдалечен кандидатстудентски изпит по математика на 25.04.2020 г. ​

Техническият университет – София проведе на 25.04.2020 г. трети отдалечен кандидатстудентски изпит по математика. От 584 записали се на изпита се явиха 544 кандидат–студенти, които в продължение на 4 часа чрез отдалечен достъп с непрекъсната интернет връзка до компютърна конфигурация решаваха задачите на теста. Благодарение на използването на специализирана университетска платформа бяха осигурени нормални условия за работа, както на  кандидат-студентите, така и на квесторите. Обявяването на резултатите с точките се извърши автоматично след приключването на изпитния процес. На 28.03.2020 г. и 11.04.2020 г. се състояха първите два отдалечени изпита по математика, а преди три седмици успешно бяха проведени отдалечени изпити и по рисуване, композиция и английски език. В края на юни по график са насрочени редовните кандидатстудентски изпити. Техническият университет – София, водещото техническо училище в страната, предлага за учебната 2020-2021 г. обучение по 32 бакалавърски специалности, две от които са нови. Обучението в ТУ–София е възможност за младите хора да реализират своите мечти и един ден да се присъединят към техническия елит на обществото, гордо притежаващ званието „инженер.“

2020-07-15