Важно! Съобщение за наем на общежитие

 

Във връзка с въведеното извънредно положение в страната и преминаването към дистанционна форма на обучение в Техническия университет – София, ви уведомяваме, че може да заплатите своите наеми и консумативи след възобновяване на присъствените занятия в университета. Това, че не сте заплатили дължимите наеми и консумативи няма по никакъв начин да се отрази върху пребиваването ви на общежитие. Въпреки текущото положение, има дежурна каса в СОС, която работи с нормално работно време.

2020-04-09