Кой ще взима евростипендии?

Евростипендиите само за специалности, които са приоритетни за държавата - това решиха от Министерството на образованието.
Евростипендиите трябва да се насочат към тези приоритетни направления за които има нужда от висококвалифицирани кадри, а няма достатъчно кандидати, така че евростипендиите да се използват като средство за повишаване на интереса към тези спесиалности. Такива са техническите и инженерните специалности. Те получават най-малко квоти за европари. Така Техническият университет в София разполага с 750 стипендии, а УНСС с 1200.
репортаж на Даниела Райчева, TV7 централна емисия - 27 април 2015г.

Повече на адрес: http://tv7.bg/%D0%95%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-27-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB_l.3_i.10190093.html#.VT8mvdyUdmU

2018-07-03