​Oткриване на съвместна инициатива на „Кока-Кола ХБК България“ АД и ТУ-София – „ Кока Кола Академия“ Факултет Автоматика, Машиностроителен факултет и „Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД канят всички студенти на откриването на съвместната инициатива „Кока Кола Академия“ на 20.02.2020 г. от 14:30 часа в зала 2140. „Кока Кола Академия“ цели да подкрепи кариерното развитие и усвояването на допълнителни компетенции от студентите в 3-ти и 4-ти курс. Структурираната програма за учене се състои от пет сесии, които успешно съчетават теорията с практиката и включва:
- провеждане по една лекция от представители на мениджмънта на „Кока-Кола ХБК България“ АД;
- осигуряване на посещение в „Производствен център Банкя“ или „Производствен център Костинброд“ на „Кока-Кола ХБК България“;
- организиране и провеждане на обучение за развиване на меки умения на тема „Ефективна бизнес комуникация“;
- организиране на бизнес казус за работа в екипи на състезателен принцип;
- възможност за кандидатстване за лятна стажантска програма или за позиция в „Кока-Кола ХБК България“.

 


 
 
 

2020-02-18