Студенти от ТУ – София ще се обучават в стажантските програми на БНТ

Ректорът на Техническия университет проф. дн инж. Иван Кралов  подписа с генералния директор на БНТ Емил Кошлуков споразумение за създаване на „ТВ Академия“ и заяви, че възможността студентите да работят в реален екип заедно с останалите специалности  е изключително важна, за да могат още в процеса на обучение да са готови  за практическа работа в съвременната телевизионна среда.

"ТВ академия" ще обучава бъдещите кадри на БНТ
 

2020-01-23