Във Факултет и Колеж – Сливен при Технически университет-София се откриха „Дни на науката на ТУ – София 2019“ и Национална конференция с международно участие „Сливен ‘2019“

 
На 9-ти май 2019 г. за поредна година в Сливен се откриха  „Дни на науката на ТУ – София 2019“, като слово произнесе Заместник-Ректорът на ТУ – София проф. д-р инж. Иван Кралов.
Приветствие към участниците и гостите на събитието отправиха Ректорът на ТУ – София чл.-кор. проф. дтн инж. Георги Михов, кметът на община Сливен Стефан Радев и областният управител на Сливен Чавдар Божурски.
По време на „Дни на науката на ТУ – София 2019“ ще се проведат редица научни конференции, първата от които е Национална конференция с международно участие „Сливен ‘2019“. Конференцията беше открита от Заместник-Ректора на ТУ – София за „Факултет и Колеж - Сливен" проф. дтн инж. Станимир Карапетков. Пленарни доклади изнесоха  проф. д-р инж. Иван Кралов и Деканът на Машинно-технологичен факултет проф. д-р инж. Георги  Тодоров. Работата на конференцията продължава по секции.


2019-05-09