Връзки с обществеността

Отдел “Връзки с обществеността” реализира цялостната работа по информационното обслужване,  организира преките контакти на университета с медиите, обществените институции и  организации  и представя дейността на Техническия университет – София пред широката общественост.
 

             

д-р Владислав Прелезов
Началник отдел

"Връзки с обществеността" 
Кабинет: 1238 А
Тел.:02 965-2595

                                                            

маг. инж. Камелия Стоянова
главен експерт
"Връзки с обществеността"      
Email: k_stoyanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2125
Тел.:02 965-2843

маг. ик. Евгений Петров      
главен експерт
"Връзки с обществеността" 
Email: epetrov@tu-sofia.bg
Кабинет: 2125
Тел.:02 965-2843

маг. инж. Румяна Йорданова
главен експерт
"Връзки с обществеността"- 
Информационни дейности

Email: andru@tu-sofia.bg
Кабинет: 2125
Тел.:02 965-2844; 2845 

  

Новини Събития
Надолу Нагоре