Връзки с обществеността

Отдел “Връзки с обществеността” реализира цялостната работа по информационното обслужване,  организира преките контакти на университета с медиите, обществените институции и  организации  и представя дейността на Техническия университет – София пред широката общественост.

Новини Събития
Надолу Нагоре