Договор за сътрудничество в областта на образованието и научните изследвания между ТУ – София и Университета Улудаг – гр. Бурса

 


В края на месец септември, 2018 г. в град Бурса, Република Турция, се състоя среща между  представители на ТУ – София и Университета Улудаг за сключване на договор за сътрудничество в областта на образованието и научните изследвания.  От българска страна присъстваха проф.  д-р инж. Любомир Димитров – зам.-ректор и доц. Борислав Дамянов. Договорът е резултат от дългогодишно сътрудничество между двата университета и предвижда съвместно обучение на студенти, разработка на съвместни учебни програми и научно-изследователски проекти.


 

2018-10-01