Курс за Международни инженери по заваряване през октомври

Школата за международни инженери по заваряване към Технически Университет-София ще проведе курс за международни инженери по заваряване, който ще стартира на 18 октомври 2018 г. в 13:30 часа в зала 3306, учебен корпус 3. 
За повече информация: доц. д-р инж. Георги Саев-ръководител на Школата за международни инженери по заваряване-телефон: 0882 270 567, 0895 588 660, е-mail: gsaev@tu-sofia.bg.

2018-07-16