Прием в магистърско обучение за учебната 2018-2019 годинаОбучението в степен "магистър" осигурява задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в определена специалност. Всичките 17 факултета на ТУ предлагат магистърски програми за обучение по държавна поръчка и платено в:

Задочното обучение е само платено

2018-06-22