София може да стане много важна на картата на Infineon
Infineon Technologies Австрия и ТУ – София обявиха академично сътрудничество в областта на микроелектрониката
 
digitalk.bg, 11.05.2023 г.
 
Австрийското дружество на германския производител на полупроводникови продукти Infineon Technologies и Техническият университет в София обявиха началото на академично сътрудничество в областта на микроелектрониката. То включва осигуряване на стипендии за докторанти в контекста на европейската инициатива IPCEI за микроелектроника (International Projects of Common European Interest), както подкрепа за изследователската дейност на ниво магистри и бакалаври, обучаващи се в специалностите в областта на микроелектрониката. Споразумението бе обявено от Сабине Херличка, изпълнителен директор на Infineon Австрия, в Центъра за върхови постижения "Мехатроника и чисти технологии", открит преди година в ТУ - София. Сътрудничеството съчетава най-доброто от двата свята - академичните среди и индустрията и ще стимулира по-нататъшното развитие на европейската микроелектроника и енергийно ефективни технологии за декарбонизация, обясни Херличка. Според нея, идеята е да се засили трансферът на знания между бизнеса, научните организации и университетите, така че те съвместно да създават иновации, а генерираните идеи да бъдат въплътени в продукти и решения за пазара. "Европа се е устремила активно към зеления преход, а цифровизацията може да помогне значително този преход, основно разчитайки на микроелекетрониката, каза тя. - Всеки говори за ИТ, за наука за данни, но основното предизвикателство е глобалното развитие и преоборудване с енергийно ефективни системи. Микроелектрониката е основата, която може да отключи възможностите, които имаме", добави Сабине Херличка. Германската Infineon с централа в Мюнхен с годишен оборот от над 14,2 млрд. евро е сред водещите 20 в света производители на чипове, като в този списък само още 2 компании са от Европа - нидерландските NXP и STMicro. Infineon Австрия е постгигнала оборот от над 5,2 милиарда евро с 5461 служители, като 20% от корпоративните разходи на групата за научно развойна дейност се правят именно в Австрия, или около 585 милиона евро. "Нашата експертиза е в захранващата електроника, където пазарният ни дял надхвърля 20%. Тези решения отключват потенциала на екологичната енергия, главно чрез много по-ефективното й използване. Infineon е номер 1 и при чиповете за автомобилния сектор", заяви Херличка. Компанията е произвела над 9,4 милиарда чипа само през 2022 г., а по отношение на устойчивото развитие, разпознато като важна тема още преди 12 години, Infineoin e сред 10% от най-устойчиви компании в света. Infineon Австрия обединява както развойните дейности, включително разработването на перспективните полупроводникови материали силициев карбид (SiC) и галиев нитрид (GaN), така и производството на чипове чрез фабриката за микроелектронни механични системи (MEMS) в град Филах. През миналата седмица Infineon обяви и най-мащабната си единична инвестиция - нов завод за чипове в Дрезден на стойност над 5 милиарда евро, като идеята е в бъдеще двете фабрики да работят в една обща "виртуална среда" Сабине Херличка, изпълнителен директор на Infineon Австрия, и проф. дтн Иво Илиев, декан на Факултета по електронна техника и технологии. ТУ - София и по специално катедра "Микроелектроника" във Факултета по електронна техника и технологии е изградило добри взаимоотношения с Infineon Австрия и фабриката във Филах с помощта на проф. Георги Ангелов, ръководител на катедра "Микроелектроника" във Факултета по електронна техника и технологии. След отварянето на ЦВП "Мехатроника и чисти технологии" компанията вижда нови възможности за сътрудничество в областта на науката и иниовациите. "Националният център е водещ в областта на мехатрониката и е ценен не само за научните дейности, но и за изследователите, за студенти, създава нова среда с модерно оборудване и за обучения, и за практически разработки за индустрията, заяви проф. дн Георги Тодоров, декан на Факултета по индустриални технологии. Пет от шестте лаборатории са фокусирани именно върху в микроелектрониката и полупроводниковите продукти. "Вярвам, че с този център и програмите за докторанти София може да стане много важна на картата на Infineon", добави проф. Тодоров. Сабине Херличка, изпълнителен директор на Infineon Австрия, връчва плакет с 300 милиметрова пластина на проф. дтн Иво Илиев, декан на ФЕТТ, и проф. Георги Ангелов, ръководител на катедра "Микроелектроника". След представяне на възможностите на Центъра по мехатроника и чисти технологии в ТУ София, представителите на Infineon Австрия са се срещнали и с Атанас Пеканов, заместник министър-председател по управление на европейските средства. Той е потвърдил, че инфраструктурата в този център, изграден със средства по ОП "Наука и иновации за интелигентен растеж" "не само ще стимулира провеждането на висококачествена изследователска дейност, но ще допринася за задържане на висококвалифицирани кадри в страната, за привличане на млади учени и стимулиране на международното сътрудничество". "С представителите на компанията обсъдихме необходимостта от засилване на европейското сътрудничество в сфери на високите технологии като микрочиповете и изкуствения интелект, нуждата от осигуряване на устойчиво местно производство на микрочипове, енергийни мрежи и автомобили, които са критични за стратегическата автономност на ЕС", заяви след срещата Атанас Пеканов. Според него, Европейският съюз има нужда не само от промени в регламентите, но и допълнително финансиране - например чрез създаването на Европейски суверенен фонд, който да подпомага изграждането на производства на бъдещето в Европа.

 

 
 Източник: 
digitalk.bg, 11.05.2023 г.
 

Последвайте ни 

2023-05-11