Международен семинар “Women Talk about Science - Science Talks about Women”

 

 

 

 

 

 

 

 

ТУ – София и ТУ - Дъблин проведоха

Международен семинар “Women Talk about Science - Science Talks about Women” с акцент върху постиженията на жените учени и трансдисциплинарния подход при преподаване и учене във висшето образование

Европейската лаборатория за педагогически приложни изследвания с център върху студента (ELaRA), част от проекта Европейски технологичен университет (EUt+), в лицето на екип от Техническия университет – София и Технологичния университет Дъблин, организираха международен семинар в хибриден формат, посветен на жените учени, като бяха представени научните изследвания и иновативни разработки от различни сфери на инженерните и педагогическите науки на преподавателки, докторантки и студентки от ТУ – София. Идеята на семинара бе да бъде представена визията на жените учени за съвременната наука, бъдещото развитие на изследователските търсения и позицията на съвременната жена изследовател и учен в динамичното поле на технологичния прогрес. Разговорът и дискусията за наука, правена от жени, ще популяризира техните постижения и ще обърне погледа на академичната общност и широката общественост към ролята на жената като учен и иноватор в 21-ви век.

Събитието бе открито от зам.-ректора по научна и приложна дейност на ТУ – София доц. д-р инж. Лидия Гълъбова, която поздрави организаторите и участниците от името на ректорското ръководство и от свое име за инициативата и за поставения фокус върху жената учен в сферата на технологиите и преподаването във висшето образование, подчертавайки, че събитието е доказателство за ползата, синергията и устойчивостта на Алианса и структурите, които изгражда, каквато е ELaRA. В своето изказване доц. Гълъбова акцентира върху съществената промяна през 21-ви век в нагласите и отношението към жената изследовател и учен, както и върху факта, че „дебатът за равенство и равни права е към равнопоставеността при определяне ролята и постиженията на всички изследователи, независимо дали са мъже или жени, или разделяни по някакви други критерии, не са ни необходими опозиции и разделение, а правила, пред които всички ние сме равни. Изследователите трябва да бъдат оценявани на базата на своите таланти, възможности и постижения, а не по своя пол, произход или каквито и да било други критерии.“ Доц. Гълъбова изтъкна пред международната аудитория нещо много важно – факта, че България е сред първите страни в света, които приемат жени за обучение в университет  през 1901 г., когато постъпват първите студентки в Софийския университет, като през годините върху тази основа се развива потенциалът на българската нация в сферата на научните изследвания, насочени към иновации, които, от своя страна, развиват българската наука. Изказването завърши с пожелание за ползотворни и вдъхновяващи дискусии, които да укрепват бъдещото дълготрайното и устойчиво сътрудничество между партньорските институции.

По покана на организаторите поздравителен адрес към участници и гости поднесе главният секретар на Националната комисия за ЮНЕСКО – България, г-жа Емануела Томова. Част от политиките на ЮНЕСКО включват насърчаване на равнопоставеността в образованието. Комисията е партньор в инициативата стипендиантска програма „За жените в науката“ в България, стартирала през 2010 г., водена от убеждението и амбицията за постигане на полово равенство в науката. В своето приветствие г-жа Томова изтъкна важността и значимостта на жените и тяхната работа в областта на науката – техните открития и постижения, за съществуването на съвременния свят, благодари за инициативата на ТУ и увери организаторите в пълната подкрепа на представляваната от нея институция.

По покана на партньорите от ТУ Дъблин, в лицето на д-р Лусия Моралес, с тематични доклади участваха представители на Института за обучение и изследвания при Обединените нации (United Nations Institute for Training and Research) д-р Йон-Ханс Коцер с презентация - "Gender Equality in Higher Education: The Need for a Gender Responsive Pedagogy (or Faculty Development) Based on Social Constructivism" и г-ца Свеня Фолмер, специалист „Подкрепа на младежи и жени“, с презентация - “How to Support the Next Generation of Women Leaders - Lessons Learned from UNITAR’s Women’s Leadership for Peace Programme”, в които се представи европейският опит и работата на експертите за реализиране на европейските политики, опиращи се на споделени ценности, включително и насърчаване равенството между мъжете и жените.

Официалната част завърши с представяне на целите, задачите и реализираните дейности на Лабораторията за педагогически изследвания - “Presentation of ELaRA. T3.4 European common laboratory for pedagogical action-research and student-centered learning” - Activities and progress 2021-2023“, изнесени от д-р Лиа Поп, Технически университет Клуж-Напока и д-р Патрик Флин, ТУ Дъблин, които подробно запознаха присъстващите със спецификите в работата и задачите, свързани с иновативни методи на преподаване в сферата на технологичното образование и използването на технологиите като педагогически инструмент през 21-ви век, на партньорите през последните няколко години в Европейския технологичен университет.

В двата тематични панела - „Еманципация и сферата на науката“ и „Жената учен и светът на иновациите“, бяха изнесени презентации от преподавателки, които засегнаха различни теми от сферата на технологиите и иновациите. Показаното предизвика интереса и прикова вниманието на публиката, сред която освен преподаватели, бяха и над 50 студенти, които посетиха събитието по време на различните сесии в двата панела. Презентатори от ТУ бяха: доц. Десислава Иванова, в екип с маг. Кристина Герчева и маг. Елена Николова, ФПМИ, с презентация на тема: “The Woman in the Modern Interdisciplinary Science and Innovation”; доц. Деница Згурева, ТКС при ТУ – София, с “Should the Emancipation of Women in Science Have Limits? The Perspective of a Woman Scientist”; докторант Елена Антонова, ФКСТ - “Women in Science”. За иновациите в съвременната наука свои разработки представиха: доц. Галя Маринова, ФТК - “Recent study on Women in STEM in the Framework of Working and Affinity groups in IFAC and IEEE“; доц. Милена Крумова, ФаГИОПМ - "Business 4.0"; проф. Милена Лазарова, ФКСТ - "Innovations in machine and deep learning for pattern recognition and image analyses"; доц. Агата Манолова, ФТК, - “Future Communication Networks and Technologies for Tactile Internet Applications”. Всяка от презентаторките, по ярък и атрактивен начин, представи своята визия за мястото на жената в науката и в света на иновациите, нагледно бе демонстрирано как научна информация може да бъде представена по достъпен и интригуващ начин, а доказателство за високия професионализъм и педагогически качества на всяка една от представящите бе контактът с аудиторията, последвалите въпроси, най-вече от участниците онлайн, и дискусиите, които изясниха част от поставените въпроси и поставиха редица други за бъдещи научни форуми. Представените теми от различни области на инженерството и технологиите онагледи философията на новата педагогика за прилагане на трансдисциплинарен подход при преподаването и това как различната тематика може да е дискусионна за учени с различен професионален профил.

 Събитието бе закрито с презентация на организаторите от страна на ТУ – София: ст. пр. Тодор Тодоров, доц. Ивайло Пеев и ст. пр. Бистра Василева, ДЧЕОПЛ, с презентация на тема “Overview of the TU - Sofia Team Contrtibution Towards ELaRA Activities”, в която се представиха дейности от работата до момента на българския екип, член на Европейската лаборатория за педагогически изследвания. От представеното ясно се очерта активността на нашия екип, който дейно е участвал и участва във всички инициативи на Лабораторията и дава своите идеи за развитието на иновативния педагогически профил на Европейския технологичен университет. Българският екип определя участието си в проекта като уникална възможност за обмен на идеи с колеги от седем европейски страни, в което най-впечатляващи и стимулиращи са мащабът на визите и широтата на хоризонтите пред научните изследвания, докосването до най-новото в областта на преподаването и ученето във висшето образование, както и обвързването на образование, иновации и технологии, което на практика чертае опорните точки и силуета на технологичното образование на бъдещето. Организаторите споделиха и радостта си от сътрудничеството с колегите от ТУ - Дъблин, с които реализират второ събитие. Добрата комуникация, синхронът и допълването на идеи при организирането и реализирането на инициативата им показва, че в академичната сфера няма граници, бариери и разстояния. Както сподели във видео обръщение д-р Л. Моралес – „Нашето сътрудничество, между ТУ – София и ТУ - Дъблин, се задълбочава и расте с това второ събитие за екипа на ELaRA, което направихме заедно. За нас беше удоволствие да почувстваме невероятната подкрепа по време на целия процес по координация. Вярваме, че нашата взаимовръзка ще се задълбочава и гледаме напред, продължавайки да работим заедно, да развиваме нашите университети и образователните модели, защото е важно да обединяваме усилията си и да развиваме сътрудничеството помежду ни. Този семинар рефлектира върху нашата общност и ни помага да израстваме и да се учим един от друг, същевременно, работейки заедно за приобщаващото образование. За нас, за ТУ - Дъблин, е чест да бъдем част от това прекрасно събитие и очакваме следващите инициативи на нашия ELaRA тим.“

За финал бе прожектирано кратко видео – трейлър, заснет и монтиран от доц. Калин Димитров, дирекция „Информация и връзки с обществеността, за изложбата „Палитра женственост“ на художничката ювелир Зина Желязова. Събитието бе замислено като социална инициатива, част от форума, и представи артистичната визия към фигурата на жената в нейната многоликост, събрана във фокуса на красотата и женствеността.

 

Последвайте ни2023-04-10