Представяне на резултатите от изпълнението на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“
На 18-ти април 2022 г. (понеделник) от 10:00 часа в София Тех Парк, сграда Инкубатор – зала “The Venue” ще бъдат представени резултатите от изпълнението на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, която се ръководи от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и се изпълнява в партньорство с Българската академия на науките и още четири висши училища. В рамките на събитието за първи път ще бъде демонстрирана платформата за представяне и съхранение на културноисторическо наследство „Виртуален площад“ и мобилно приложение с добавена реалност, разработени в рамките на националната научна програма от екип от Техническия университет – София.

В представянето ще вземат участие акад. Николай Денков, министър на образованието и науката, проф. Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски", проф. дн инж Иван Кралов, ректор на Техническия университет – София, проф. Анна-Мария Тотоманова, координатор на Програмата, представители на София Тех Парк и Лаборатория по виртуална и разширена реалност и други.

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (https://kinnpor.uni-sofia.bg) се изпълнява в периода 2019-2021 г. с финансиране от държавния бюджет чрез Министерството на образованието и науката, съгласно Националната стратегия за развитие на научните изследвания (2017-2030). За целта е сформиран консорциум, който се ръководи от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в партньорство с Българската академия на науките, Югозападния университет „Неофит Рилски“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Шуменския университет и Техническия университет – София. Основната цел на програмата е да бъдат разработени дигитални инструменти за изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство, в това число и създаване на информационни системи и платформи с включена геолокация на културноисторическото наследство в България за неговото изучаване, опазване, популяризиране и превръщането му в общественополезен ресурс.

Последвайте ни на 

2022-10-26