Прием на заявления за явяване на предварителните изпити
 

Календарен график за приемане на документи през учебната 2021-2022 г.
 

Дейности       

Срокове

1.

Приемане на заявления и такси за предварителни тестове и за предварителен изпит по чужд език:

 

  • ​в ТУ – София, Учебен отдел,
    блок 2, етаж 3

от 22.02.2021 г. до два дни преди датата на теста (от 9:00 до 16:00 ч., без събота и неделя)

 

  •  по интернет   

 – за явяване в ТУ-София – https://priem.tu-sofia.bg/
– за явяване във Филиал Пловдив – http://ksk.tu-plovdiv.bg/
– за явяване в ИПФ – Сливен – http://www.tu-sliven.com/

 от 22.02.2021г. до два дни
преди датата на теста

 

  • в регионалните центрове и бюра​
    ​за приемане на документи

от 22.02.2021 г. до два дни
преди датата на теста

 
 
Подробна информация за кандидатстудентската кампания 2021, може да намерите тук

2021-02-22