„Виртуален форум за образование и професионална реализация“ 2020, организиран от Френския институт в България и Агенцията Campus France ParisНа 20 ноември ще се проведе първият "Виртуален форум за образование и професионална реализация" 2020, организиран от Френския институт в България и Агенцията Campus France Paris. На него ще участват повече от 20 университета от Франция. Сред тях е и Факултета за френско обучение по електроинженерство на ТУ - София. По този повод разговаряме с г-н Светослав Миланов, аташе по университетско сътрудничество, към посолството на Република Франция в България.

1. Г-н Миланов каква е основната цел, която си поставя форумът тази година?

Събитието е част от глобалната политика за популяризиране на френското висше образование и на франкофонските програми в България, провеждана дълги години от Френския институт в България и е насочена към студентите и университетите партньори. Франция е четвъртата страна в света по прием на чуждестранни студенти и шеста по прием на български студенти. В системата на френското висше образование са обхванати 73 университета, над 200 висши инженерни училища по търговия и мениджмънд, 120 държавни висши училища по изкуства, 20 училища по архитектура и повече от 3000 специализирани висши училища и институти.  В 5 български университета се предлагат 12 франкофонски програми в областите: електроинженерство и информатика, химично и биохимично инженерство, индустриална логистика, икономика и стопанско управление, политически науки, управление на хотелиерство и ресторантьорство, европейско право, приложни чужди езици за администрация и управление, франкофония, многоезичие и международна медиация. С участието на предприятия, установили се на българския пазар, тази проява има за цел също така да засили диалога между университети и предприятия, за да имат възможност студентите да се обучават по програми, адаптирани към пазара на труда, а дипломиралите се млади специалисти да намерят подходяща работа.

2. Факултета за френско инженерно обучение на ТУ – София също ще бъде представен на събитието. Какво е Вашето мнение за взаимоотношенията, които развивате с факултета? В каква посока още може да се търси сътрудничество?

Дългогодишното ползотворно сътрудничество свързва Френския институт в България и Факултета за френско обучение в ТУ – София. Радвам се, че акредитацията на френската комисия за инженерни звания е подновена и оценката е изключително висока. За качеството на предлаганото образование в тази програма говори големият брой на записалите се студенти за учебната 2020/2021 година. Посоката в която нашето сътрудничество ще продължи да се развива са стажовете, които бихме искали да осигурим на студентите от програмата във френски учебни заведения и предприятия.

3. Очевидно това е значим франкофонски форум. Как заинтересованите могат да участват на събитието?

За участие във форума регистрацията е задължителна, а след това е необходимо насрочване на среща с представителите на избраните учебни заведения и/или предприятия. Сайтът  www.salonejudesetcarrieres.bg позволява записване онлайн и изготвяне на индивидуален график на срещи с представителите на учебните заведения и на предприятията, както и за участие в уебинарите. На форума ще бъдат предложени 3 секции: Секция „ОБРАЗОВАНИЕ“, където френски висши учебни заведения, както и представители на франкофонските програми в България, ще информират за предлаганите учебни програми за университетската 2021 година и свързаните с тях възможности за професионална реализация. Секция „КАРИЕРА“, където представители на предприятия в България ще се срещнат в индивидуални интервюта със студенти и дипломирани специалисти, за да им изяснят спецификата на стажовете и на работните места, които предлагат. Секция „УЕББИНАРИ“, конференции на университетски преподаватели и на професионалисти за придобиване на техники и знания необходими при обучението във висши учебни заведения, както и на практични умения при търсене на стаж или работа.

2021-01-15