Нова лаборатория по вградени системи за управление се откри във Факултет Автоматика на Техническия университет – София

 

 
 
 

На 20.10.2020 г. от 10:30 часа в Учебен корпус 2 на Техническия университет – София, Факултет Автоматика откри нова факултетна лаборатория в зала 2120 Б. В новата лаборатория ще се обучават магистри от най-новата специалност на факултета „Вградени системи за управление“. В нея студентите  ще усвоят базови знания по принципите и методите на автоматизираното управление, които ще се имплементират във вградените системи за управление. Лабораторията е обновена и оборудвана с помощта на „Костал Софиясофт България“ ЕООД – водеща фирма в разработването и производството на електроника и електромеханични компоненти за автомобилната индустрия. При откриването на лабораторията, ректорът на ТУ-София, проф. дн инж. Иван Кралов поздрави ръководство на Факултет Автоматика и представителите на фирма „Костал Софиясофт България“ ЕООД за полезното сътрудничество и изрази своята увереност, че това е правилният път. Съграденото е доказателство, че ТУ-София обучава инженери във важни за обществото, индустрията и бизнеса специалности. „В нашия университет най-много държим на качеството на обучението, за да можем да отговорим на очакванията на работодателите“ – заяви проф. дн инж. Иван Кралов. „За нас е удоволствие да работим с преподавателите от Техническия университет – София. Откриването на тази лаборатория е важен момент в реализирането на една идея, започнала преди около пет години. За нас, като представители на бизнеса е важно да направим тази връзка, за която говорите и да помогнем за развитието на солидно инженерно образование в България. Освен теоретичните знания да дадем възможност на студентите да се сблъскат с част от проблемите на реалния живот“, заяви Красимир Паскалев – управител на „Костал Софиясофт България“ ЕООД. Доц. д-р инж. Нина Николова – Декан на Факултет Автоматика, изрази огромната си благодарност към г-н Красимир Паскалев, екипа му и ректора на ТУ-София, проф. дн инж. Иван Кралов за създаването на лабораторията. „Фирми като „Костал Софиясофт България“ и хора като вас доказват, че инвестицията в образование не е пилеене на пари, а инвестиция в бъдещето на България“. Лабораторията е с капацитет 18 места за лекции и семинарни упражнения и 9 лабораторни места, оборудвани с компютри и комплекти за разработване на вградени системи за управление. Съвременният свят изисква нови решения на съществуващи задачи, внедряване на теорията в практиката, за да се отговори на необходимостта от комуникация и управление между хора и машини. Вградените системи за управление присъстват навсякъде в ежедневието ни – във всеки мобилен телефон, в потребителската електроника, в автомобилите, самолетите и всички модерни транспортни средства, както и в индустриалните процеси. 2021-01-15