Авиационен тренажорен комплекс за обучение и изследователски целиТрима дипломанти от специалност „Авиационна техника и технологии“ (АТТ) – Виктор Генов, Мартин Томанов и Симеон Алексиев, заедно с техния преподавател ас. д-р Димитър Гинчев от катедра „Въздушен транспорт“ при Факултет по транспорта, проектираха и създадоха с образователна цел авиационен симулатор. Тази година те участваха в конкурса за иновативни студентски разработки „Студентски иновационен хъб“, организиран от Научноизследователския сектор (НИС) при ТУ-София, откъдето спечелиха финансиране. Този конкурс насърчава разработването на експериментални модели и прототипи, както и подаване на заявки за патенти и полезни модели с участие на студентите.

Ние от отдел „Връзки с обществеността“ отидохме в катедра „Въздушен транспорт“, за да ни разкажат повече за своята работа.

1. Поздравления за успешното участие в конкурса „Студентски иновационен хъб“. Как стигнахте до идеята за този проект?

Идеята се роди по време на упражнение по дисциплината „Авиационни прибори и автоматични системи“ при ас. д-р Димитър Гинчев. Първоначално ремонтирахме помещение в 10-ти учебен корпус на ТУ-София, после преминахме към проектиране и построяване на авиационния симулатор. Започнахме със собствени средства, а тази година кандидатствахме с проект и спечелихме финансиране от НИС. Проектът ни е да се създаде тренажорен комплекс за демонстрации, обучение и анализ на различни системи в летателните апарати (ЛА), авиацията, аеронавигацията, автоматично управление на ЛА, авиационни пилотажни системи, комбинирана работа на различни системи, различни видове откази, ситуации, полетна информация, радарен контрол, радарна информация, работа на различни служби и други. Тренажорният комплекс ще даде възможност за въвеждане на иновативни методи за нагледно обучение чрез средствата на виртуалната реалност по голям брой дисциплини от учебния план на специалност АТТ.

2. Какви са възможностите и ползите от създадения от вас авиационен симулатор?

Възможностите на симулатора са демонстрация на летателна дейност през различните ѝ етапи, в режим „ПОЛЕТ“. В момента могат да се симулират полети на леки самолети, тежки самолети и хеликоптери, като могат да се добавят и допълнителни модели самолети. Симулират се различни летища в различни метеорологични условия, в различни части на денонощието. Целта е обучаващите се да изградят опознавателни умения за приборите на различните летателни средства, как се държат те по време на полет, излитане и кацане, придобиване на важни умения и навици, които се ценят високо от работещите в авиацията.

3. Как ще се използва създаденото от студентите в полза на студентите? Предвижда ли се провеждането на симулирани летателни часове да се включи в учебната програма на специалността?

Ас. Димитър Гинчев: Предвижда се в бъдещи учебни програми да има симулирани летателни часове, които да се провеждат с този симулатор. Това ще бъде практическо или мотивационно обучение. Завършеният тренажорен комплекс ще бъде използван и за научно-приложни и изследователски цели от преподавателите и докторантите в катедра „Въздушен транспорт“, както и за реализирането на бакалавърски и магистърски дипломни работи. Това е свързано с бъдещо разширяване на възможностите на комплекса за събиране, обработване и анализ на полетна информация, и полетни симулации. В резултат ще се постигне връзка между различни институции – „Гражданска въздухоплавателна администрация“, „Ръководство въздушно движение“ (РВД), авиационни фирми и свързания бизнес. Част от оборудването и приборите ни са предоставени от „Аеро техник“. Наши студенти работят при тях. Предстои получаване на допълнително оборудване от РВД. Желание да ни помагат в изграждането на симулатора и обучението са изразили от Клъстер „Аеро-Космически Технологии, Изследвания и Приложения“ (CASTRA). Те заявиха и намерение да участват в изграждане на симулатори за космически мисии. Предстои изграждане на учебен център с тренажор за дронове. Планирали сме участие със студентите в „Нощ на учените“ и научните конференции „БулТранс-2020“ и „Хемус 2020“.

Повече информация може да намерите тук:

Катедра "Въздушен транспорт" Group Авиационен тренажор

https://www.facebook.com/groups/2516178615260546/

Катедра "Въздушен транспорт"

https://www.britishcouncil.bg/programmes/education/researchers-night

 

2021-01-18