"Моята професия – моето бъдеще“ е като компас за пътя на младите

02.06.2020 г.Атанас Добрев е главен изпълнителен директор и член на Управителния съвет на VIVACOM. Той поема ръководството на телекома през юни 2013 г., като от постъпването си в БТК през 2008 г. е главен финансов директор на оператора. Има магистърска степен по бизнес администрация от Crummer Graduate School of Business във Флорида, САЩ, и магистърска степен по международни икономически отношения от УНСС. От 2009 г. БТК ЕАД оперира под търговската марка VIVACOM. Компанията предоставя мобилни и фиксирани гласови услуги, интернет, телевизия, облачни услуги, индиви-дуални решения за корпоративни клиенти, а в последните няколко години успешно реализира иновативни проекти в сферата на умните градове и Интернет на нещата. 
- Г-н Добрев, какви са ползите за бизнеса от кампания като Моята професия-моето бъдеще“ ?
-Бизнесът винаги се е нуждаел от млади и мотивирани хора и това с особена сила важи в нашата сфера – телекомуникациите, където задачата ни е не просто да гледаме към бъдещето, а и да го създаваме. Изключително важно за успеха е намирането на точния баланс между служители с дългогодишен натрупан опит и такива, които са в началото на кариерата – едните дават стабилността на растежа, другите носят новите идеи и подходи в работата, а добрият мениджър е този, който трябва да създаде спойката между двете. Ние във Виваком вярваме, че е изключително важно студентите да имат възможност да работят по конкретни казуси на бизнеса още по време на своето университетско образование. Това ще им създаде по-реалистична представа и очаквания за предстоящия им професионален път, ще им помогне да се ориентират и изберат сферата, в която искат да се развиват. Кампании като „Моята професия-моето бъдеще“ са много полезни в това отношение. От една страна тя дава досег на младежите с истинските предизвикателства пред бизнеса. А от друга – помага на нас – компаниите, да привлечем вниманието им, да покажем големите възможности за развитие в корпоративния, а в нашия случай – и в технологичния свят.  
-Трябва ли по-тясна връзка между университетите, подготвяните от тях кадри и бизнеса? В каква посока
- Университетите, техните студенти и бъдещите им работодатели са като скачени съдове и тясното сътрудничество между тях е задължително. Доброто сътрудничество между тях ще подобри качеството на образованието и ще подготви студентите за намиране на високо платена работа. От една страна учебните заведения, които имат тясна връзка с компаниите, ще са запознати с нуждите на пазара на труда и ще предават на своите възпитаници знания и умения, които се търсят от работодателите. От друга страна, младежите още по време на своето следване ще имат директна връзка с бизнеса и чрез различни програми като „Моята професия-моето бъдеще“, стажове и обучения ще могат да получат своя шанс за старт на кариерното си развитие.  Ние работим целенасочено в тази посока с дългогодишни и, бих казал, много успешни проекти. Такъв е например Техническа академия – съвместна програма на Виваком и Факултета по телекомуникации на Техническия университет – София. Академията се провежда вече 10 поредни години и цели да открие младежи с потенциал, които да получат практическа реализация в телекома. Преподаватели от университета, заедно с наши служители, всички те професионалисти в различни области, отделят от времето си, за да провеждат практически ориентирани курсове, които не са включени в редовния учебен план. Част от лекциите се провеждат в стратегически за компанията обекти като Центъра за управление на мрежи и услуги, Телевизионната кула в София и телепорта „Плана“, така че студентите да имат възможност на място да видят спецификите на работата още докато се обучават. Традиционно всяка година завършилите успешно Академията стават част от стажантските програми на VIVACOM и след това голямата част от тях остават на постоянна работа в компанията. Това е успешния модел за синергия между бизнеса и университетите. Имаме и много други примери – партньорството ни с Университета за национално и световно стопанство, както и една от най-успешните ни инициативи – Лятната стажантска програма, която се провежда вече 16 години. Проектът има амбициозната задача да задържа младите специалисти в България, като миналата година 45% от участниците в нея продължиха кариерното си развитие в компанията.
- През последните години бизнесът във всички сектори се оплаква от липсата на кадри. Как по-лесно талантливи млади специалисти да бъдат открити от бизнеса у нас?
-Университетите са местата, където бизнесът трябва да открива бъдещите си кадри. Затова, колкото повече програми има в тази посока – за насърчаване на синергията между академично знание и практически опит, толкова по-добре ще е, както за професионалното ориентиране на бъдещите експерти, така и за възможностите на бизнеса.  За младите хора днес е много важно каква е компанията, в която ще изберат да се реализират. Тук излизаме от обичайните стимули като добро заплащане и възможност за кариерно израстване, тъй като те търсят доста повече от това – работодател, който ще инвестира в тях и ще ги стимулират да развиват знанията си и да придобиват нови умения, двигател е на иновации, ангажиран е със социално-отговорни проекти, предлага добър баланс работа-личен живот, отговорен е към опазването на човешкото здраве и природата. Виваком предлага всичко това, като се стремим да го демонстрираме на практика на бъдещите професионалисти, залагайки на персонално отношение, съвременни подходи и възможност за работа по реални проекти и казуси в корпоративна култура на толерантност и споделяне на опит и знания.Партньорствата с университети, участието в престижни кариерни форуми, многобройните ни вътрешни програми и инициативи, както и кампании като „Моята професия-моето бъдеще“ са начинът новото поколение специалисти да намери своя път към успеха. 

Вижте статията тук

Kmeta.bg, 02.06.2020 г.

2020-07-15