Ректорът на Техническия университет – София проф. дн инж. Иван Кралов откри „Дни на науката 2020 на ТУ-София“ със специално видео обръщение

 

На 14 май 2020 г. започнаха „Дни на науката 2020 на ТУ-София“.
 
Първото събитие в календара на Дните беше Деветата международна научна конференция „Техника, технологии и системи – ТЕХСИС 2020“. Работата на конференцията беше проведена дистанционно, чрез онлайн сесии в програмната среда – „Zoom“. Със специално видео обръщение  ректорът  на Техническия университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов откри  „Дни на науката 2020 на ТУ-София“, а заместник – ректорът проф. д-р инж. Валери Стоилов  представи всички научни събития,  включени в програмата в периода май-ноември 2020 г. – общо  тридесет и едно събития, от които шестнадесет са индексирани в SCOPUS.  „Изключително ми е приятно да Ви приветствам с откриването на „Дни на науката на ТУ-София 2020“ – каза в обръщението си ректорът на университета, проф. дн инж. Иван Кралов. Вече 75 години  нашият университет създава и утвърждава  високите стандарти за образование и за научни изследвания в страната и региона.  „Дни на науката на ТУ-София“ ежегодно събира и включва в себе си над 30 форума, организирани от водещи изследователски направления в нашия университет. Широкото международно участие и интердисциплинарният характер на изследванията, които се представят, наличието на множество фирми, които не само спонсорират тези  форуми, но и активно участват в разработките са категорично доказателство, че „Дни на науката 2020 на ТУ-София“ е  платформа за реален трансфер на знания, технологии от науката и академичната общност към бизнеса, регионите и обществото“.
 
Ректор на ТУ-София, проф. дн инж. Иван Кралов
 
Зам. ректор на ТУ-София, проф. д-р инж. Валери Стоилов
 
Презентация
 
Форумът бе поздравен от Комисаря в Европейската комисия с ресор „Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж“ – Мария Габриел. „Имам удоволствието да изпратя моите най-горещи поздрави по повод откриването на Деветата международна научна конференция „Техника, технологии и системи – ТЕХСИС 2020". Бих искала да благодаря на Техническия университет-София и неговия филиал в Пловдив за организирането и домакинството на това изключително важно събитие, което през изминалите години допринесе за технологичния напредък в инженерните решения за индустрията. В днешната обстановка ние се нуждаем от инженери, повече от всякога! – допълни тя. Европа е основен двигател в световната подкрепа към производствения сектор и ще продължи да го прави и в бъдеще. Сигурна съм, че в рамките на европейската програма  „Horizon Europe“ българската научна общност ще допринесе още повече за развитието на устойчива и конкурентноспособна европейска индустрия, готова да посрещне предизвикателствата на утрешния ден.  
 
Пожелавам на всички участници ползотворна работа с много вдъхновяващи идеи!“
 
Поздравителен адрес – Мария Габриел
 
Конференцията продължи до 16 май 2020 г., а достъпът до сесиите беше възможен чрез страницата на конференцията тук

2020-07-15