Конкурс за разработване на 3D модел за ученици и кандидат-студенти

Машинно-технологичния факултет /МТФ/ към Технически университет - София организира конкурс на тема "Моят 3D свят".

Класираните на първите три места ще получат специални награди на тържествена церемония на 3 юни 2015г. Работите ще бъдат оценени анонимно от независимо жури от преподаватели и експерти от индустрията по 100 точкова система. Всеки желаещ да участва в конкурса разработва 3D модел на избран от него обект с използването на любимият си програмен продукт. Разработеният модел, придружен от описание се изпраща на адрес : mtf-k@tu-sofia.bg с тема „Моят 3D свят“ в срок до 24.00 часа на 17.05.2015г. 
Повече на адрес: http://mtf.tu-sofia.bg/My-3D-World.html

2015-04-08