СПЕКУЛАТ!ВЕН Д!3АЙН

04.04.2019 г.Катедра "Инженерен дизайн" съвместно с Експо Баня София организират семинар на тема "Спекулативен дизайн", който ще се проведе на 17 април 2019 г. (сряда) от 17:00 ч. в
Експо Баня София (Expo Bath Sofia, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №16).
Презентации във връзка с темата ще направят доц. д-р инж. Георги Червендинев и доц. д-р арх. Орлин Давчев.
По време на събитието ще бъде представена и изложба "Въпроси", която е концептуален проект на катедра "Инженерен дизайн".
Събитието е част от научноизследователски проект към Технически университет-София на тема: "Спекулативен дизайн. Анализ на новите перспективи в проектирането" с  ръководител гл. ас. д-р  Емилия Очкова-Димитрова.

2019-04-05