Обновената сграда на Технически колеж – Казанлък към Технически университет – София бе открита на официална церемония


На 30 октомври, 2018 г. официално беше открита обновената сграда на Технически колеж – Казанлък към Технически университет – София. В навечерието на Деня на будителите кметът на община Казанлък Галина Стоянова посочи като съвременни будители представителите на местния бизнес. Тя изрази своята благодарност към предприемчивите казанлъчани за тяхната инициативност да подкрепят развитието на кадрите, нужни на пазара на труда в града.

Своята благодарност към Община Казанлък и бизнеса изказа и ректорът на Технически университет – София чл. кор. проф. дтн Георги Михов. Към народния представител Борис Кърчев, Областния управител Гергана Микова, бившия депутат Нено Влайков, началника на Регионално управление на образованието Татяна Димитрова, представители на Общински съвет – Казанлък и Общинската администрация, на индустрията на града и академичната общност проф. Георги Михов се обърна с думите: „Преди една година заедно поставихме началото на обучение, ориентирано към изискванията на пазара и на бизнеса. Факт е, че от много години Казанлък е център на машиностроенето в България, че градът и регионът имат нужда от квалифицирани специалисти с висше образование. Не само в Казанлък, а в цялата страна се усеща силен глад за инженери. Мисията на колежа е свързана с преодоляването на всички тези предизвикателства, а това може да се случи само с помощта на бизнеса, с добра материална база, която ще гарантира обучаването на конкурентоспособни специалисти.“ Ректорът подчерта: „Присъствието ни тук е доказателство за спазеното ни обещание преди една година“, а към студентите заяви: „Възползвайте се от този шанс и помнете, че градът, регионът и България имат нужда от Вас!“.

Признателност за първата сграда на висше учебно заведение в Казанлък изрази към всички, приели като личен ангажимент реализацията нейната реализация изрази и проф. Ивайло Ганев, директор на Техническия колеж: „Колежът не е само цел за Казанлък. Той е кауза и днес в него е надеждата за обучаването на кадри за машиностроителния бизнес в града. Благодарни сме за дарителството от страна на местния бизнес. Явно духът на хората в Казанлък е жив и възрожденският пламък не е угаснал.“

Сградата на бившата Професионална гимназия по строителство бе предоставена за ползване и стопанисване от Технически университет - София за нуждите на колежа в Казанлък с Решение № 29 от март 2018 г. Ремонтните дейности започнаха след съвместната инициатива на Община Казанлък, местния бизнес и колежа и набраните над 320 000лв. от 32 фирми и 14 физически лица.

С осигурените средства бяха финансирани ремонтните дейности по сградата: подмяна на ел. инсталацията, монтаж на LED осветление, съгласно всички съвременни изисквания, изграждане на нова отоплителна инсталация и газификация. Помещенията са цялостно санирани, нови са подовата настилка и санитарните възли. Монтирани са СОТ и видео наблюдение. Изградените съвременни системи за визуализация ще подпомагат преподаването на учебния материал.

Тази година Технически колеж - Казанлък прие студенти за втори път по специалността „Технология на машиностроенето”. Така в единственото легитимно висше училище в града, звено на Технически университет – София в обновената сграда се обучават близо 150 студенти в първи и втори курс.

  


 

2018-11-07