Посещение на посланика на Република Казахстан в България

18.10.2018 г.По инициатива на посолството на Република Казахстан в Република България, на първа опознавателна визита в ТУ (18.10.) бе ръководителят на дипломатическата мисия Н.Пр. Темиртай Избастин. Той проведе среща с ректора чл.-кор. проф. д.т.н. Георги Михов, на която присъстваха проф. Любомир Димитров, зам.-ректор учебна дейност и акредитация  и проф. Иван Ячев директор „Международен обмен и интеграция“. Двете страни обсъдиха възможности за разширяване на връзките на Казахстан с ТУ - София. Една такава възможност е сключване на меморандум за сътрудничество между ТУ, университет от Казахстан и посолството на Република Казахстан в Република България. Н.Пр. Темиртай Избастин изрази готовността на посолството за съдействие и за разширяване на географията на контактите на ТУ с университети от Казахстан.

Делегацията от посолството посети и открития наскоро в ТУ - Българо-казахски център за изучаване на казахски език, култура и обмен на научно-техническа информация. Посланикът изрази своето удовлетворение от видяното и изрази готовност за съдействие за обогатяване на книжния фонд на Центъра, включително с преведени на български език книги. Според посланик Избастин се умножават възможностите за укрепване на културните връзки между нашите страни и с акцент научния и академичен обмен. 

2018-10-24