Европейска нощ на учените

Технически университет-София ще отвори врати в един от основните си факултет-Машинно-технологичен факултет (МТФ) и няколко негови лаборатории, в които е инсталирано високотехнологично оборудване, с помощта на което се извършва научноизследователска и развойна дейност. Паралелно с отворените врати, ще се проведат научни кафенета и демонстрации с участието на учени в инженерните, техническите и природните науки.
Конферентна зала на МТФ, бл. 3, зала 3201.

17:00 Наука в града REFRESH: Официално откриване
Откриване на „Европейска нощ на учените 2018“ в ТУ-София.

17:15 - 18:15 REFRESH кафене: Киберсигурност в съвременния технологичен свят
Доц. д-р инж. Александър Цокев е сред водещите специалисти по киберсигурност в България и е основоположник на ново направление в учебната и научноизследователската и развойна дейност на Машинно-технологичния факултет на ТУ-София, свързано с информационните технологии в индустрията и индустриалните информационни системи. В рамките на научното кафене ще бъде обсъдена актуалната тематика за сигурността при информационните и комуникационни системи. Модератор: доц. д-р инж. Александър Цокев.

18:30 - 19:30 REFRESH кафене: Индустрия 4.0 и технологичното развитие 
Научна дискусия, в която участниците ще разгледат защо ангажираността с отговорни научни изследвания и иновации е толкова важна. Основен фокус ще бъде стремежът на съвременния свят да създаде рамка за дигитализация на индустрията, навлизането на информационните технологии в промишлеността и трансформацията в индустрията. Модератор: доц. д-р инж. Константин Камберов.

19:45 - 20:15 REFRESH кафене: Мобилност – учен на път и връзката между науката и пътешествията 
Представяне на личен опит от мобилността, която предлага програмата „Мария-Склодовска Кюри“ - важен фактор за успеха на учените, които искат да работят и живеят в родината си. Своят опит ще споделят стипендиантите на програмата доц. д-р Лидия Гълъбова и д-р Божидар Стефанов. 

20:15 - 21:00 Наука в града REFRESH: Докторантска сесия 
Представяне на реализирани проекти и резултати от работата на докторанти от ТУ-София.

Лаборатории в Машинно-технологичния факултет

17:15 - 21:00 Лаборатория REFRESH: Отворени врати в лабораториите на МТФ 

 • Лаборатория „Дигитално изграждане на импланти“
  Ще се проведат кратки дискусии и демонстрации от млади изследователи. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с оборудването и с екипа, който стои зад лабораторията, развиваща дейност в областта на дигиталното изграждане на персонализирани костни и зъбни импланти. Ще бъдат показани резултати, намерили вече приложение в клиничната практика.

 • Лаборатория „Виртуална реалност“
  Гостите ще могат да разгледат оборудването на лабораторията, да се запознаят с екипа и да научат повече за извършваните научноизследователски дейности и получените резултати.

 • Лаборатории „CAD/CAM/CAE в индустрията“ и „Бързо прототипиране“
  Посетителите ще имат възможност да се запознаят с оборудването на лабораторията и екипа, който развива научноизследова¬телска и развойна дейност в областите: индустриални технологии, машиностроене, инженеринг и консултации за развитие и усъвършенстване на нови продукти, тяхното прототипиране и индустриализиране. Ще бъдат представени дейностите в направленията:

 • концептуален дизайн;

 • изготвяне на 3D модели и конструктивна документация;

 • структурни анализи и оптимизация;

 • кинематични и динамични анализи;

 • разработване на PDM софтуер;

 • бързо изготвяне на прототипи и формообразуващи инструменти.

 • Лаборатория „Индустриални информационни системи“
  Гостите ще се запознаят с оборудването на лабораторията и екипа, който развива научноизследователска и развойна дейност в областите: информационни технологии в индустрията, индустриални информационни системи, киберсигурност, IoT.

 • Лаборатория „Трибология“
  Запознаване с оборудването на лабораторията и екипа, който развива научноизследователска и развойна дейност в областта на трибологията.

 • Лаборатория „Микро електромеханични системи (МЕМС)“
  Среща с екипа, развиващ научноизследователска и развойна дейност в областта на МЕМС и запознаване с оборудването на лабораторията, което включва система за вибрационни изпитания на МЕМС – вибриращи маси, функционален генератор, усилвател и лазерен доплеров виброметър. Създадени са стендове за изпитания на умни материали и изследване на основните енергийни преобразувания.

Програмата на Европейската нощ на учените можете да видите тук

Offnews.bg, 25.09.2018 г. 
БНР, 27.09.2018 г. 

2018-09-28