Откриване на Българо-Казахски център

На 18.09.2018 г. от 10.00 ч. в Библиотечно информационния център на ТУ-София ще се открие Българо-Казахски център за изучаване на казахски език, култура и обмен на научно-техническа информация.

За повече информация вижте тук

2018-09-14