Sofia Autumn 2018 Международен турнир по скоростно нареждане на Куба на Рубик


На 8 септември в Технически Университет-София ще се проведе Международен турнир по скоростно нареждане на Куб на Рубик.

За повече информация вижте тук 

2018-08-22