Предварителна информация за кандидат-студентите


 


11.07.2018 г.
В ТУ-София може да се кандидатства само с:

 • матура по български език и литература (БЕЛ) – за всички специалности, без специалностите „Инженерен дизайн“, „Приложна математика и информатика“ и „Компютърно и софтуерно инженерство“;
 • матура по математика – за всички специалности, без специалността „Инженерен дизайн“;
 • матура по физика – за всички специалности, без специалността „Инженерен дизайн“;
 • матура по география – за специалностите „Публична администрация“ и „Стопанско управление“;  
 • матура по история – за специалностите „Публична администрация“ и „Стопанско управление“;
 • матура по чужд език – за специалностите „Публична администрация“ и „Стопанско управление“.

 

В ТУ-София може да се кандидатства за:

 • специалността „Инженерен дизайн“ – само с изпити по рисуване и по композиция;
 • специалностите „Приложна математика и информатика“ и „Компютърно и софтуерно инженерство – само с тест по математика или с матура по математика, или физика .

 

КОНКУРСНИ ИЗПИТИ – 2018 г.

Конкурсните изпити в ТУ – София са предварителни и редовни.

Предварителните изпити са:

 • тест по математика (с него може да се кандидатства за всички специалности, с изключение на специалността „Инженерен дизайн”);
 • изпити по рисуване и по композиция (само за специалността „Инженерен дизайн”);
 • изпит по чужд език (немски или английски) – за специалностите, по които обучението се извършва на съответния език.

Предварителните тестове по математика се провеждат на:

 • 31 март 2018 г. (събота) едновременно в ТУ – София, във филиала на ТУ – София в гр. Пловдив и в Инженерно-педагогическия факултет (ИПФ) в гр. Сливен;
 • 14 април 2018 г. (събота) в градовете: Видин, Враца, Плевен, Разград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Ст. Загора, Дупница;
 • 21 април 2018 г. (събота) в градовете: Ловеч, В. Търново, Монтана, Търговище, Силистра, Хасково, Ямбол, Кюстендил, Сандански, Смолян.

Предварителните изпити по чужд език (немски и английски) се провеждат в Департамента по чуждоезиково обучение и приложна лингвистика (ДЧЕОПЛ) на ТУ – София на 21 април 2018 г. Изпитите по английски език се провеждат едновременно и във филиала в гр. Пловдив.

Предварителният изпит по рисуване се провежда на 21 април 2018 г. (събота), а по композиция – на 22 април 2018 г.(неделя), като и двата изпита се провеждат само в ТУ – София.

Кандидат-студентите, явили се на предварителни конкурсни изпити, могат да се явяват и на редовните конкурсни изпити, както и да кандидатстват с оценка от зрелостен изпит (матура) за съответните специалности.

 

Редовните изпити са:

 • тест по математика (с него може да се кандидатства за всички специалности, с изключение на специалността „Инженерен дизайн”);
 • изпит по рисуване (само за специалността „Инженерен дизайн”).
 • изпит по композиция (само за специалността „Инженерен дизайн”).
 • изпит по чужд език (немски, френски или английски) – за специалностите, по които обучението се извършва на съответния език.

Тестът по математика се провежда на 2 юли 2018 г. (понеделник), едновременно в ТУ – София, във филиала в гр. Пловдив и в ИПФ в гр. Сливен.

Изпитът по рисуване се провежда на 3 юли 2018 г. (вторник), а по композиция – на 4 юли 2018 г. (сряда), като и двата изпита се провеждат само в ТУ – София.

Изпитите по чужд език (френски, немски и английски) се провеждат в Департамента по чуждоезиково обучение и приложна лингвистика (ДЧЕОПЛ) на ТУ – София на 30 юни 2018 г. (събота). Изпитите по английски език се провеждат едновременно и във филиала в гр. Пловдив.

 • Резултатите от всички издържани изпити (предварителни и редовни), организирани и проведени от ТУ – София, се признават за кандидатстване и участие в класиране.
 • Състезателният бал се изчислява, като в него участва по-високата оцен­ка, независимо дали е получена на предварителен или на редовния тест по математика.
 • Резултатите от положените изпити във филиала в гр. Пловдив или в ИПФ в гр. Сливен се получават в ТУ – София служебно.

Актуална ифнормация за кандидатстудентската кампания може да намерите на сайта: priem.tu-sofia.bg

2018-11-08