Посланикът на Република Судан се срещна с академичното ръководство на ТУ-София и „Факултет и Колеж-Сливен“

На 14.09.2017 г. Н. Пр. г-жа Илхам Ибрахим Мохамед Ахмед - извънреден и пълномощен посланик на Република Судан в Република България, и придружаващите я официални лица посетиха гр. Сливен.
В Инженерно-педагогически факултет и Колеж-Сливен се състоя среща с академичното ръководството на Технически университет - София и „Факултет и Колеж - Сливен”. В рамките на посещението се проведе и работна среща на тема: „Сътрудничеството между Република Судан и Република България – традиции и перспективи”, в която участва и областният управител г-н Чавдар Божурски.
Домакините проф. д.т.н. инж. Георги Михов – ректор на ТУ - София, и проф. д.т.н. инж. Станимир Карапетков – заместник-ректор, приветстваха гостите и участниците в срещата. Проф. Михов изрази убеденост, че дейностите, които се предвиждат в Меморандума за сътрудничеството между Технически университет - София и Алзаием Аласхари Юнивърсити – Република Судан ще бъдат взаимноизгодни и полезни за двете страни. Стана ясно, че се провеждат разговори за обмен на студенти, академичен състав и ноу-хау между двете държави.
В приветствието си областният управител Чавдар Божурски каза, че развитието на двустранните отношения във всички сфери на обществено-икономическия живот, в т.ч. на висшето образование, са приоритет на държавата и в дейността му като неин представител на местно ниво. „Уверен съм, че чрез подписването на Меморандума ще се даде възможност за среща на амбициите, въображението и труда на студенти и преподаватели от двата университета“, каза още той.
В презентацията си пред присъстващите преподаватели Н. Пр. Илхам Ахмед подчерта, че нейна цел е да задълбочи сътрудничество във всички области от двустранен интерес, в т.ч. икономика, технологии, култура. Тя каза, че България е една от първите страни, които признават независимостта на Република Судан, обявена през 1956 г. и установяват дипломатически отношения. Първото дипломатическо представителство на България в Судан е открито през 1963 г. През 1999 г. е открито генерално консулство на Судан в България, а от 2006 г. рангът му е вдигнат в посолство. Посланикът информира още, че от 60-те до 80-те години на миналия век са подписани много спогодби и е имало голям стокооборот между България и Судан. Поради политическия и икономически преход в двете държави, към момента той е много нисък. Но се полагат големи усилия да се насърчат съвместните дейности.
„Един от приоритетите на правителството на Судан е да привлича чуждестранни инвестиции и капитали. Особен интерес представляват минното дело, хранително-вкусовата промишленост, медицината“, каза още г-жа Ахмед.
В официалната среща с кмета на Община Сливен Стефан Радев, г-жа Илхам Ахмед е изтъкнала интереса на Судан към българската академична общност. По думите й близо
3 000 суданци са завършили висшето си образование в България.

2017-09-20