Новият Ректор на ТУ-София е проф. дтн инж. Георги Михов

На състоялото се Общо събрание на 13 ноември 2014 г. проф. дтн инж. Георги Михов беше избран за Ректор на Технически университет – София.
Биографична справка

 

2017-01-17