Новости в кандидатстудентската кампания на ТУ – София

Академичното ръководство на Техническия университет – София  Ви кани да присъствате на пресконференция на тема: „Новости в кандидатстудентската кампания на ТУ – София“ на 07.03.2017 г. от 11:00 ч. в Пресклуба на БТА.
На пресконференцията ще присъстват: проф. дтн инж. Георги Михов – ректор, проф. д-р инж. Любомир Димитров – зам.-ректор, проф. д-р инж. Валери Младенов – директор на дирекция „Информация и връзки с обществеността“, г-н Спасен Цветков – н-к на „Учебен отдел“.
Ще бъдат представени новите специалности за учебната 2017/2018 г., дати за провеждане на изпитите, студентски такси и друга актуална информация за кандидат-студентите.
Заповядайте!
 
Място: Пресклуб на БТА

2017-03-21