Награждаване на президента на РБългария с почетен златен медал с ринг

Днес, 11 януари 2017 г., президентът на РБългария Росен Плевнелиев  беше награден с  почетен златен медал с ринг, трикольорна лента с името на получателя, синя почетна лента през рамо и почетна грамота от ректора на Техническия университет-София проф. дтн инж. Георги Михов. Отличието се дава за значителен принос и заслуги в издигане и утвърждаване на авторитета на ТУ – София на национално и международно равнище. Церемонията се състоя в залата на Академичния съвет на ТУ – София в присъствието на ректорското ръководство, членовете на АС, деканите и представители на настоятелството на  университета. 

 

2017-05-09