Oткриване на компютърна зала за CAD-CAM-CAE обучение

На 12.01.2017г. академичното ръководство на Техническия университет – София и ръководството на Машиностроителния факултет откриха компютърна лаборатория за CAD-CAM-CAE обучение, която e оборудвана със съдействието на фирмите дарители – КАД Пойнт ЕООД, БиЕмДжи ООД и Аутодеск. 
Целта на дарението е да предостави възможност на преподавателите в ТУ-София да провеждат своите редовни обучения и програми със студентите, като използват най-новите версии на програмите на Аутодеск за проектиране, дизайн и моделиране на всички етапи от инженерния процес, за създаване на нови детайли, елементи, възли, агрегати и цялостни машини. 

2017-02-21