Две от статуетките „Изобретател на годината - 2016” са притежание на ТУ

На петите годишни награди на Патентното ведомство на Република България две от общо трите статуетки „Изобретател на годината“ станаха притежание на Университета.
В категория „Електроника и електротехника”, в която се състезаваха 13 колектива, нашите патентопритежатели и изобретатели от ЕФ: проф. Владимир Лазаров, Димитър Спиров, Захари Зарков и Людмил Стоянов с проекта си „Система за управление на фотоволтаична система“ грабнаха първата  награда.
Изобретателите от МТФ: Георги Тодоров, Борислав Романов, Константин Камберов, Величко Пейков и Николай Ганчев също изпревариха останалите 5 номинации и с патента „Вибрационно устройство за пробивни ръчни електроинструменти с резонансно действие“ станаха победители в категория „Машиностроене и строителство”.

Системата за управление, на колектива с ръководител проф. Владимир Лазаров, дава възможност за плавно регулиране на отдаваната мощност в мрежата при производството на електроенергия от слънчевата радиация. Регулирането се налага при наличие на висока слънчева радиация, предполагаща висока продуктивност на фотоволтаиците и огрраничение на електическата мрежа от ниско потребление, слаба присъединяваща линия, заредени акумулатори, липса на буфери и други. Със системата се избягва изключване на модули или на цялата фотоволтаична система.

Патентът на МТФ е революционно решение  за работата на ударните ръчни инструменти. То намира приложение при преносими ударни пробивни машини, перфоратори и други подобни. С устройството се създава нелинейна резонансна ударна система, която гарантира максимална производителност. Разходва се по-малко енергия в работен режим и е много компактно и удобно за вграждане във всички видове ръчни електроинструменти.

На база на изобретението са разработени и внедрени в производство 12 модела ръчни ударни и ударно-пробивни електроинструменти, които намират пазарна реализация  у нас и в ЕС.


 
 

2016-11-11