Конкурс „Наградите на БАИТ" 2016 г.


Продължава регистрацията за конкурса „Наградите на БАИТ" за 2016 г.
Категориите, в които преподаватели и студенти/ученици могат да кандидатстват са две – Образователна награда и Младежка награда.
 
Образователната награда има за цел да отличи личности/екипи, създаващи кадри за ИКТ индустрията и/или иновации в образованието, в рамките на 2016 г. Победителите до сега в тази категория са били: 2015 – Враца Софтуер Общество; 2014 - Софтуерен университет ООД; 2013 – Уча.се; 2012 – Академия Телерик; 2011 – Нимеро ЕООД. С цел подкрепа и стимулиране на предприемаческото мислене и активността на младите хора в новото издание на конкурса, БАИТ разширява възрастовия диапазон на кандидатите – досегашната категория „Студентска награда" се трансформира в Младежка награда и в нея, освен студенти, могат да участват ученици, самостоятелно или в екип, които имат създадена собствена разработка/продукт въз основа на ИКТ през 2016 г. Победителите до сега в категорията за студенти са били: 2015 – ИКТ клуб към ТУ София с проекта „Умна ръкавица" – Valkyrie, 2014 - Иван Атанасов от  Университет по библиотекознание и информационни технологии; 2013 – екип от МГУ и Десислав Кузманов от ТУ София; 2012 – Денислав Лефтеров от ПУ и Здравко Велинов от ТУ София; 2011 – екип от МГУ.
 
Ще бъдат връчени награди в 12 категории: Образователна награда, Младежка награда, Публична администрация, Корпоративна и социална отговорност, Значителен корпоративен ИКТ проект, Internet of Things (Интернет на нещата), STARTUP компания на годината, Мобилни решения и Развлекателен софтуер, Журналистическа и Специална награда.
Наградите ще бъдат връчени на официална церемония през месец февруари 2017 г. Датата и мястото ще бъдат посочени допълнително.
Краен срок за регистрация за участие: 24.00 ч. на 16 януари 2017 г.
Регистрационната форма и регламентът на конкурса са публикувани на
 сайта на Наградите.

2017-01-17