50 години катедра "Електроизмервателна техника"

На 12 януари 2016 г. се навършиха 50 години от създаването на катедра „Електроизмервателна техника“. Това е исторически период, изпълнен с много труд, нестихващ ентусиазъм и безспорни творчески успехи за настоящи и бивши членове на катедрата. Научните резултати и признание, постигнати за тези години утвърдиха катедрата, като водещо звено в обучението по метрология и измервателна техника в страната. Високият научен и творчески потенциал на преподавателския състав, съчетани с фундаменталния характер на преподаваните дисциплини са в основата на формирането на висококвалифицирани инженерни специалисти, намиращи успешна реализация у нас и в чужбина.
Основните принципи, които катедрата е спазвала за петдесет-годишната си история са създаване, развитие и усъвършенстване на процеса на обучение, съобразено със световните тенденции, осигуряване на творческа среда за формиране на висококвалифицирани преподаватели, установяване на ползотворни връзки и взаимодействия с производствения и обслужващ сектор, активно участие на студентите в решаването на значими проблеми в процеса на обучение.

Тържеството се състоя на 2 ноември 2016 г., в зала 12126, 12 учебен блок на ТУ-София.

 
 

2016-11-10