Фондация „Юрген Дорман” на АББ връчи стипендии на студенти от Технически университет София

За втора поредна година Фондацията за  инженерно образование „Юрген Дорман” предостави стипендии на студенти от Техническия университет – София и Филиала в гр. Пловдив, които са с отлични академични резултати и мотивация, но се нуждаят от финансова подкрепа, за да продължат обучението си.
Тази година трите стипендии бяха връчени на Деян Йорданов, специалност „Електротехника” в ТУ - София, Георги Дамболов, специалност „Авиационна техника и технологии” към факултет „Машиностроене и уредостроене” на ТУ – София, Филиал-Пловдив и Мирослава Барахарска, специалност „Автоматика и управляваща техника”- факултет „Автоматика” в ТУ - София. Те бяха избрани сред шестте кандидата, които достигнаха до последния етап на подбор. Стипендията не е еднократна награда и ще се дава в продължение на до пет години на всеки студент при условие, че той или тя поддържа високите си академични постижения.
Фондацията за инженерно образование „Юрген Дорман” предоставя стипендии на студенти от 15 партньорски университета в различни части на света, а Техническият университет - София е една от тези образователни институции. Фондацията е кръстена на Юрген Дорман като признание за приноса му към АББ. Между 2001-2007 година той работи като Председател на борда на директорите, а между септември 2002 г. и декември 2004 г. заема длъжността главен изпълнителен директор на АББ.

2016-10-27