XXV Mеждународна научна конференция „Електронна техника – ЕТ2016“

Факултетът по Електронна техника и технологии за поредна година организира Международна научна конференция „Електронна техника – ЕТ2016“ в рамките на „Дни на науката”. Тематиката на конференцията обхваща следните направления: биомедицинско инженерство;  схеми и системи; изпитване, качество и надеждност; технологии в обучението; вградени системи; измервателни уреди и системи; микроелектроника ; наноелектроника и технологии в електрониката; силова електроника; квантова, ядрена и оптоелектроника. Конференцията се провежда съвместно с Технологичния Университет – Делфт, Нидерландия.

 

2016-09-14