Фондация АББ подпомага инженерното образование

На 06.11.2014г. /четвъртък/ АББ фондация "Юрген Дорман" ще подпише договор за партньорство с Технически университет - София. Събитието ще се проведе от 11:00ч. в залата на Академичния съвет, блок 1, етаж 2 на ТУ София. Сътрудничеството предвижда стипендии за студенти от ТУ София с много добри академични постижения, както и на такива, които се нуждаят от финансова подкрепа, за да продължат образованието си. Стипендиите ще бъдат отпускани за срок от 5 години, а основните критерии ще бъдат базирани на качествата, потенциала и академичния успех на всеки от студентите.

2017-01-17