3600 кандидат-студенти на теста по математика в ТУ

3600 кандидат-студенти избраха да се явят на тест по математика (04.06.) в ТУ – София, филиалите в Пловдив и Сливен. В присъствието зам.-ректора по Учебна дейност и акредитация проф. д-р инж. Любомир Димитров, началника на Учебен отдел г-н Спасен Цветков, декана и зам.-декана на ФПМИ - доц. д-р Георги Венков и проф. д-р Красимира Проданова бе изтеглен Вариант №2 от кандидат-студентката Снежина Евгениева от град Русе. Пред кандидатите бе отворен и вторият плик с Вариант №1 от кандидат-студента Малин Хаджиев от Сатовча. Проф. Л. Димитров пожела успех и увери кандидатите, че са направили най-добрия избор за бъдещата си професионална реализация, избирайки Технически университет - София.
 

2016-07-04