Награждаване на победителите във второто издание на ученическия конкурс "Моят 3D свят"

На 01.07.2016 г.  в залата на Академичния съвет, проф. Иван Димов, зам.-министър на образованието и науката, Саша Безуханова, председател на Съвета на настоятелите, и проф. Георги Тодоров, декан на Машинно-технологичния факултет, наградиха средношколците, победители в конкурса. На събитието присъства Ректорското ръководство, деканите на факултети, представители на Студентски съвет, победителите в конкурса, техни родители и приятели, представители на Съвета на настоятелите и на индустрията.                                                                
“Моят 3D свят” е ежегоден конкурс, под патронажа на Президента на Република България, организиран от Машинно-технологичния факултет, за разработване на 3D модели от ученици и кандидат-студенти. Всеки желаещ да участва в конкурса разработва 3D модел на избран от него обект с използването на любимия си програмен продукт.
Тази година броят на участниците е по-голям в сравнение с предходната, а сложността на представените разработки е по-висока, което потвърждава и нарасналия интерес и популярност към инициативата.
Проектите се оценяват от независимо жури: преподаватели и експерти от индустрията. Оценените с не по-малко от 80 точки имат право да се запишат в избрана от тях специалност на МТФ при ТУ – София, ОКС „бакалавър“. Формирането на оценката се базира на стриктно дефинирани критерии: рационално и логично построяване на моделите, минимум компоненти с грешки при регенериране, коректни връзки между компонентите, адекватно използване на възможностите за създаване на детайли в контекста на сглобената единица и др.
През 2016 г. участниците представиха модели, сред които собственоръчно проектиран дизайн на мотор от тип круизър, V-образен двигател, рекламен дирижабъл, модели на военни кораби, архитектурни проекти и други. След проведените интервюта с участниците и представяне от тях на моделите, журито определи победителите.
Първо място спечели Кристиян Красимиров Петров от София, ученик в 11 клас на СМГ "Паисий Хилендарски". Представеният от него модел е изключително детайлно моделиране на мотор от тип круизър, който авторът е нарекъл “ForestBear”.
На второ място е класиран Красен Руменов Ангелов, ученик от 12 клас на Технологично училище „Електронни сестеми", към ТУ - София. Той е представил триизмерен модел на автономна кола, базирана на Renesas MCU Car.
Трето място споделят Виктор Надков Христовученик от 12 клас на ПП по САГ "Кольо Фичето",  Бургас, който е разработил V-образен 6-цилиндров модел на турбо двигател и Николай Мариянов Мариновученик от 12 клас на ПГИУ "Елиас Канети"Русе. Неговият модел е рекламен цепелин, който може да се използва за закрити пространства.
ТУ – София е единственият български университет, който в структурата си има две средни професионални училища и от години работи активно за по-тясното сътрудничество между средното и висшето техническо образование. Конкурсът “Моят 3D свят” е само част от инициативи като „Лаборатория за идеи“, „Силата на инженерното знание“ и др.
Поради нарастващия интерес от страна на средношколците се надяваме конкурсът “Моят 3D свят” да се превърне в традиционен и да привлече още повече водещи компании от областта на CAD/CAM/CAE, които да го подкрепят.
Мнението на участниците от първото издание е, че това е интересно и забавно предизвикателство, в което те са участвали с удоволствие, а някои от тях участваха с нови модели и през 2016 г.  
 

2016-09-27