Рамково споразумение между АИКБ и ТУ-София


На 23 юни 2016 г., Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Технически университет - София (ТУ - София) ще подпишат „Рамково споразумение за сътрудничество“. В Споразумението ще бъдат очертани конкретни дейности, които ще обединят усилията на двете организации в полза на осигуряване на по-добра връзка между учебния процес в ТУ - София и нуждите на реалния бизнес.
АИКБ е най-представителната национална организация на работодателите с представителство в най-голям брой икономически дейности, в които има браншови структури и по-специално в секторите машиностроене и метални изделия, енергетика, електроника, електротехника,  информационни технологии и разполага с висока експертиза по разработването и изпълнението на национални и европейски/международни проекти, както и взема активното участие във всички тристранни комитети, съвети и работни групи в областта на образованието и социалната политика.
ТУ – София е най-големият учебно-научен комплекс в България в областта на техническите и приложните науки и първи и най-голям политехнически център, подпомогнал създаването на повечето от висшите технически училища в страната, който повече от 70 години дефинира образователните стандарти и въвежда националните приоритети за развитие на инженерното образование и наука.
Подписването на Рамковото споразумение ще се състои на 23 юни 2016 г., от 11 ч., в Залата на академичния съвет на ТУ – София. 

 

2016-06-21