Посланикът на Федерална демократична република Етиопия – Negash Kebret Botora посети ТУ

На 10.06.2016 г. в 14.00 ч. представители от посолството на Федерална демократична република Етиопия, водена от новоназначения посланик на страната Negash Kebret Botora посети Университета с цел да се постави ново начало на отношенията между България и Етиопия в областта на висшето техническо образование чрез потенциала ТУ.
На среща с академичното ръководство гостите се запознаха с организацията, структурата, възможностите за обучение на чуждестранни студенти в нови съвременни направления в инженерната област и в научни изследвания. Беше изразено желание и позиция за възобновяване на добрите традиционни връзки между България и Етиоипия в областта на образованието, както с обучение на студенти, така и за организация на съвместни форуми: конференции, семинари, общи проекти, които да определят посоката на двустранните взаимотношения за съвместни действия  и бъдещо сътрудничество.
 

2016-06-13