70 години висше образование по телекомуникации в България – традиция, приемственост, бъдеще

На 13 май 2016 год. (петък), Факултетът по телекомуникации на Техническия университет – София отбеляза 70 години обучение на висши инженерни кадри. Тържеството започнa в 13:00 часа с церемония по наименуване на една от  големите лекционни зали 1153 (1 учебен блок) на Университета. По предложение на ФТК и с решение на Академичния съвет на ТУ-София, тя  вече носи името на  проф. Григор Александров Узунов. Официалното откриване на тържеството беше от 14:00 ч. в зала 2140, 2 учебен блок на Университета.
С Указ No 237 от 15.10.1945г. на регенти на България, обнародван в ДВ, бр. 248/24.10.1945г., в Държавната политехника - София, освен съществуващия Строително-архитектурен факултет се открива втори факултет - Машинно-технологически. В новооткрития факултет има 14 катедри в областите: машинно инженерство, електроинженерство и индустриална химия. Една от 14-те катедри на факултета е катедра "Слаботокова и радиоелектротехника". Това е първата слаботокова катедра в България. Година по-късно,  с Указ на регентите на България, за пръв ръководител на катедрата е назначен проф. Григор Александров Узунов. Той встъпва в длъжност на 30.01.1946г., като тази дата се смята за официалната дата на създаването на катедрата. През същата година тя е преименувана в катедра "Високофреквентна и съобщителна техника". 
Така преди 70 години се поставя началото на висшето образование по телекомуникации в България. В годините то претърпява множество промени и реформи, но въпреки превратностите на историята, трудностите и препятствията, непрекъснато се развива, укрепва и усъвършенства, за бъде днес една от най-желаните специалности във висшето образование в страната. То е създадено тук, в Техническия университет – София, а негов приемник днес е Факултетът по телекомуникации.
Уважавайки традициите, добрите практики и приемствеността, преподавателите и студентите от ФТК са убедени, че Факултетът по телекомуникации ще достигне достолепна възраст, измервана в столетия, и работят за това всеотдайно. Може би, защото висшето образование за тях не е просто работа, а мисия.  
На тържеството присъстваха: проф. дтн инж. Георги Михов – ректор на ТУ-София, много официални гости от академичните и бизнес средите, бивши преподаватели на факултета, докторанти и студенти.


 

2016-07-01