Конференция на тема "Усъвършенстване на системите за управление на ТУ-София"

  В конферентната  зала на БИЦ при Технически университет - София на 30 и 31 октомври 2014г. се състоя конференция на тема "Усъвършенстване на системите за управление на ТУ-София". Конференцията е по проект BG051PO001-3.1.08-0023 "Усъвършенстване на системата за управление на ТУ София". На пресконференцията стана ясно, че е изградена единна информационна система, обхващаща всички дейности и процеси в Технически университет-София. 
  Системата обработва и систематизира данни едновременно за учебния процес, научно-изследователската и приложната, административните и обслужващи дейности на университета. „Основните предизвикателства при изграждането бяха интегрирането на информационните потоци,осигуряването на обективни данни, гарантиране на лесен, но същевременно сигурен достъп“, каза проф. Иван Кралов, зам.-ректор по научна и приложна дейност на университета. Като основни характеристики на „електронното правителство“ на ТУ-София проф. Веско Панов, зам.-ректор по академичен състав и координация на ТУ-София, определи всеобхатността на данните, възможността за бързи и безхартиени справки, както и гарантирането на „електронна демокрация“ с реално участие на всички нива в редица процеси.
  Системата е уникална по рода си в България, тъй като в отделни университети има частични модули, но не и подобна единна електронна система. Ръководството на ТУ-София изрази надежда изграждането й да улесни другите ВУЗ-ове, а елементи от нея да се използват и като ноу-хау за бъдещото национално електронно правителство. Специално внимание на пресконференцията беше отделено и на проследяването на кариерното развитие на завършилите студенти (алумни) и получаването на обратна връзка и полезни съвети за усъвършенстване качеството на обучението. ТУ-София поддържа и непрекъснато разширява и връзката с бизнеса с цел създаването на кадри, подготвени за успешна реализация в практиката.
 

2017-01-17