Ден на отворените врати в Мелексис България

На 13 май 2016 г. от 10:00 ч. в Мелексис - България ще се проведе "Ден на отворените врати", организиран за студенти 3-та и 4-та година от специалност „Телекомуникации“. 
Мелексис проектира, произвежда и предлага на пазара решения в областта на микроелектрониката, които предоставят добавена стойност на световната автомобилна, промишлена и потребителска индустрия. 
На студентите ще бъде предоставена възможност да разгледат производствената и развойна база, да се срещнат с професионалисти в областта, както и да се запознаят с възможностите за развитие: лятна практика и младши позиции в компанията. Желаещите да участват могат да се запишат в списъка в студентската канцелария  (ФТК) до 14:30 ч. на 09 май 2016 г. вкл., като местата са ограничени до 32!
Транспортът до Мелексис е организиран от ТУ София и Мелексис от 09.00ч. на 13.05.2016г. между 1 и 2 учебен блок.

2016-04-28