Републиканска студентска олимпиада "Теоретична електотехника - 2016"

На 13 май (петък) oт 8:00 часа в зала 12602 (блок 12) на Техническия университет - София ще се проведе републиканска студентска олимпиада "Теоретична електротехника - 2016". Събитието е под патронажа на ректора на ТУ - София, проф. дтн инж. Георги Михов, и зам.-ректора по УД и А проф. д-р инж. Любомир Димитров.

2016-04-25