Ден на интелектуалната собственост в Техническия университет – София

​На 4 април 2016 г. Патентното ведомство на Република България, в сътрудничество с Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост, проведе Ден на интелектуалната собственост в Техническия университет – София. Срещата с преподаватели и студенти от Техническия университет се състоя на 4 април от 13 до 13.45 часа в зала 2140 – блок 2 на ТУ - София, а щандът беше отворен в 10ч. във фоайето на  блок 2.
Събитието е първият от поредица информационни дни, които двете ведомства провеждат с цел популяризиране на системата за закрила на интелектуалната собственост сред академичната общност. През този ден експерти от Патентното ведомство направиха кратко представяне на същността, начина на функциониране и предимствата от използването на системата за правна закрила на обектите на интелектуална собственост и вредите от разпространение на фалшиви и пиратски стоки.
Едновременно с това беше открит щанд, където беше предоставена информация за обектите на интелектуалната собственост, бяха демонстрирани електронни бази данни, в които могат да се търсят изобретения, промишлени дизайни, търговски марки. Бяха предоставяни и безплатни материали н
а интересуващите се.
 
 

 

2016-04-11