Ден на интелектуалната собственост в Техническия университет – София

На 4 април 2016 г. Патентното ведомство на Република България, в сътрудничество с Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост, ще проведе Ден на интелектуалната собственост в Техническия университет – София. 
Срещата с преподаватели и студенти от Техническия университет ще се състои на 4 април от 13 до 13.45 часа в зала 2140 – блок 2 на ТУ - София, а щандът ще бъде отворен от 10ч. във фоайето на  блок 2.
Събитието е първият от поредица информационни дни, които двете ведомства провеждат с цел популяризиране на системата за закрила на интелектуалната собственост сред академичната общност. През този ден експерти от Патентното ведомство ще направят кратко представяне на същността, начина на функциониране и предимствата от използването на системата за правна закрила на обектите на интелектуална собственост и вредите от разпространение на фалшиви и пиратски стоки.
Едновременно с това ще бъде открит щанд, където ще се дава информация за обектите на интелектуалната собственост, ще се демонстрират електронни бази данни, в които могат да се търсят изобретения, промишлени дизайни, търговски марки. На интересуващите се ще бъдат предоставяни и безплатни материали.
Входът е свободен и не се изисква предварителна заявка за участие.

2016-03-31