Връчване на сертификати за международен инженер по заваряване

На 18 март (петък) от 17:00 часа в залата на Академичния съвет се състоя връчване на сертификати за Международен/европейски инженер по заваряване. На събитието присъстваха ректорът на Техническия университет-София проф. д.т.н. инж. Георги Михов, проф. Александър Желев, ръководителят на Школата за международни инженери по заваряване към Центъра за развитие и квалификация на ТУ-София  доц.  д-р инж. Георги Саев и доц. Петър Държанов.
Ректорът на Техническия университет – София проф. д.т.н. инж. Георги Михов връчи сертификати на успешно завършилите курса за Международни инженери по заваряване (IWE).
2016-06-23